หน้าต่างชนิด บานเกล็ด

:หน้าต่างชนิด บานเกล็ด:


เป็นหน้าต่างรูปแบบสุดท้ายแล้วนะคะ หลังจากที่ได้ดูรูปแบบหน้าต่างในหลายๆแบบ ตัดสินใจได้รึยังคะ ว่ารูปแบบไหนเหมาะสมกับการใช้สอย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบ้าน อาคารที่อยู่อาศัยของเรา

หน้าต่างชนิดบานเกล็ด หรือ เรียกกันทั่วไปว่าหน้าต่างแบบเกล็ดหมุน จะไม่มีบานเปิด-ปิดออกสู่ภายในหรือภายนอก ใช้สำหรับเพื่อระบายอากาศหรือรับลมและแสงสว่างจากภายนอก เพียงแค่หมุนบานเกล็ดก็สามารถรับลมจากภายนอกได้แล้ว โดยทั่วไปบานเกล็ดมักเป็นกระจก เพื่อให้มองเห็นภายนอกได้อย่างชัดเจน บ้านพักอาศัยส่วนใหญ่มักใช้บานเกล็ดชนิดนี้

นอกจากนั้น ยังมีบานเกล็ดชนิดที่เป็นไม้ แต่ จะมองเห็นภายนอกได้ไม่ชัดเจน หากบ้านไหนที่มีห้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศควรหลีกเลี่ยงการทำหน้าต่างแบบ บานเกล็ด เพราะจะมีรอยรั่วทำให้อากาศจากภายนอกเข้ามาภายในห้อง ทำให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนัก สิ้นเปลืองพลังงานค่ะ

สั่งทำวงกบบานเกล็ด (เกล็ดหมุน)

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.