Posts Tagged ‘บานพลิก’

หน้าต่างชนิด บานพลิก

:หน้าต่างชนิดบานพลิก:

หน้าต่างชนิดนี้เปิดรับลมและแสงสว่างจากธรรมชาติได้ดี มีทั้งแบบที่เป็นบานพลิกแนวนอนและแนวตั้ง แต่มีข้อเสียตรงที่ต้องรับฝุ่นตลอดเวลา ทำให้ ฝุ่นเข้ามาภายในบ้านได้ง่าย และหากจะติดมุ้งลวดก็ไม่สามารถทำได้ ในปัจจุบันหน้าต่างชนิดนี้ถูกนำมาใช้ในบ้าน อาคารสร้างใหม่ เป็นหน้าต่างภายในบ้านกั้นระหว่างห้องภายในบ้าน ทำให้บ้านดูโล่ง แต่เป็นสัดส่วน

สั่งทำหน้าต่าง ชนิดบานพลิก