Posts Tagged ‘ประตูไม้’

ตัวอย่างงานไม้อัดของทางร้าน

ตัวอย่างงานประตูไม้อัดสั่งทำของทางร้าน

Update  ผลงานประตูไม้อัดกรุลามิเนต   คลิกที่นี่

1. ประตูไม้อัดกรุไม้อัดสัก / ลามิเนต เจาะเกล็ดล่าง

2. ประตูไม้อัดกรุไม้อัดสัก / ลามิเนต เจาะกระจก

3. ประตูไม้อัด สั่งทำพิเศษตามแบบ  (กว้าง หรือ สูงกว่าขนาดมาตรฐาน )

ประตูกระจก Stained Glass-D1.2

ประตูไม้ใส่กระจกนิรภัย Stained Glass-D1.2

กระจกครึ่งวงกลมลายนี้มีให้เลือก 3 สี คือ สีน้ำเงิน ทอง และเขียว

** สามารถสั่งแยกเฉพาะบานคู่กลาง หรือ สั่งเป็นชุด (มีช่องแสงด้านข้างและ/หรือด้านบน)  **

 

 

สั่งซื้อประตู

ประตูไม้ และ หน้าต่างไม้

ประตูไม้ หน้าต่างไม้

ประตูไม้ และหน้าต่างไม้

ร่างกายของเรานั้นเปรียบเสมือนเครื่องวัดความรู้สึกสบายภายในบ้านได้อย่างน่าพิศวง  เราเองก็คงเคยร็สึกอึดอัดเพราะอากาศไม่ไหลเวียนเมื่อเราเข้าไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมของอพาร์ตเมนต์หรือรู้สึกเคืองตาเพราะมีแสงจ้าเกินไปในบริเวณช่องหน้าต่าง และรู้สึกว่าบางมุมของห้องมืดจนเกินไป ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับห้องพักแบบโรงแรมในสไตล์ทรอปิคัลหรือรีสอร์ททั้งหลาย เราก็คงจะมีคำตอบในเรื่อง “ความรูสึกสบาย” ที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน

ความรู้สึกถึงความสบายเมื่อได้ย่างเข้าสู่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเกิดจากสภาวะที่เหมาะสมของระดับอุณหภูมิ ความชื้น การถ่ายเทของอากาศ และสภาวะของแสงภายในห้อง และสิ่งที่นำมาสาปัจจัยทั้งสี่ที่กล่าวนำมานั้นคือ ประตู หน้าต่าง ช่องแสง และช่องเปิดต่างๆ

ในการจัดทำช่องหน้าต่างและช่องแสงที่ดีควรพิจารณาถึงหลักการออกแบบง่ายๆดังนี้

  • · พื้นที่ช่องหน้าต่างที่ลมสามารถพัดผ่านได้ ควรมีสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 15 เปอร์เซนต์ของพื้นที่ห้องนั้นๆ เช่น ห้องขนาด 20 ตารางเมตร หรือ 4×5 เมตร ก็ควรจัดให้มีช่องหน้าต่างเป็นพื้นที่ใหญ่เท่ากับ 3 ตารามเมตรขึ้นไป
  • · การวางตำแหน่งช่องหน้าต่างที่ดี ควรจัดให้มีช่องหน้าต่างบนผนังทั้งสองด้านที่อยู่ตรงข้ามกันและมีขนาดเท่ากัน
  • · พยายามหลีกเลี่ยงช่องหน้าต่างและช่องแสงที่มีขนาดใหญ่ด้านตะวันตก เพราะทิศนี้จะนำมาซึ่งความร้อนและแสงที่เกินพอดี ทำให้ห้องมีความร้อนสะสม
  • · ทิศใต้เป็นทิศที่มีลมพัดผ่านเข้าตัวอาคารแทบจะตลอดปี ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราควรเปิดช่องหน้าต่างรับลมในทิศนี้ให้มาก

สั่งซื้อประตูและหน้าต่างไม้