Posts Tagged ‘รอยที่ประตู’

เปิดประตูทำทำไมมีรอย

รอยที่พื้น

ประตูภายในมักไม่นิยมทำวงกบล่าง เพราะอาจสะดุดหรือเดินเตะได้ ดังนั้นส่วนพื้นตรงขอบประตูจึงมักเป็นจุดรอยต่อของพื้นห้องที่ใช้วัสดุต่างกัน การเปลี่ยนวัสดุปูพื้นที่มีความหนาต่างกัน แต่ไม่ได้ใสด้านล่างของบานประตูออกให้ได้ระดับ อาจทำให้มีปัญหาในการเปิด-ปิด และทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่พื้นได้ นอกจากนี้การติดบานพับที่ไม่ได้มาตรฐาน รับน่้ำหนักประตูไว้ไม่ดีอาจทำให้ประตูตกจนเปิด-ปิดลำบาก จนพื้นเกิดเป็นรอยได้เช้นกัน สำหรับประตูที่มีน้ำหนักมากควรเสริมความแข็งแรงด้วยด้วยบานพับตัวบน 2 ตัว

พื้นเป็นรอย

รอยพื้นที่ประตู

ที่ผนัง

ประตูที่อยู่ชิดผนังมากๆ ควรติดตั้งตัวหยุดประตู (มีทั้งแบบติดตั้งที่พพื้นและผนัง) เพื่อไม่ให้เปิดประตูไปกระปทกโดนผนังเป็นรอยเปื้อน และเวลาปิดก็ช่วยให้สามารถจับหาลูกบิดปืดประตูได้ง่ายขึ้นด้วย  และในบางครั้งที่ใช้ประตูไปนานๆอาจจะเกิดรอยร้าวที่ผนังเป็นรอยเฉียงแสดงว่าบานประตูบานนั้นอาจจะไม่มีเสาเอ็นหรือทับหลัง ดังนั้นระหว่างการก่อสร้างควรเข้าไปตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเสาเอ็นและทับหลังที่ประตูทุกบาน

ตัวหยุดประตู เพื่อไม่ให้ผนังเป็นรอยเปื้อน

รอยร้าวที่ผนังเป็นรอยเฉียง

รอยที่ประตู

การเลือกมือจับ ลูกบิด หรือกลอนที่ใช้ยากหรือเปิดปิดไม่สะดวก อาจจะทำให้ต้องสัมผัสบานประตูบ่อยครั้ง จนทำให้เกิดรอยหมองตรงส่วนลูกบิดได้ ก่อนตัดสินใจเลือกใช้ เจ้าของบ้านควรเปิด ปิด ให้คล่องมือก่อน นอกจากนี้ควรทำสีบานประตูชนิดเงาหรือกึ่งเงาหรือวัสดุุที่ทำความสะอาดง่าย

แบบบานประตู

ที่มา  บ้านและสวน